Strategiudvikling og kulturforankring

“Essensen af strategi er ikke bare at vælge, hvad man skal gøre, det kræver også, at man vælger, hvad man ikke skal gøre!”

Strategiudvikling og kulturforankring

“Essensen af strategi er ikke bare at vælge, hvad man skal gøre, det kræver også, at man vælger, hvad man ikke skal gøre!”

Afspil video

Forestil dig hvad din organisation kan opnå hvis salg og ledelse styrkes/optimeres?

De fleste virksomheder arbejder med vision (hvor skal vi hen), mission (hvorfor er vi her) og strategi (hvordan kommer vi derhen). Mange vil mene at strategi i sig selv, er en vigtig ledelsesmæssig opgave.

Undersøgelser viser at op til 80% af virksomhederne ikke lykkedes med at implementere strategierne og opnå de ønskede effekter. Der er flere vigtige faktorer der kan bidrage til at strategier ikke bliver implementeret, herunder: Manglende accept og forståelse hos medarbejdere og interessenter, dårlig kommunikation, begrænsede ressourcer, begrænset ledelsesstøtte, modstand mod forandringer, utilstrækkelig planlægning og manglende måling af eventuelt fremskridt.

Gode strategier er med til at differentiere virksomheden og skabe langvarige konkurrencemæssige fordel.
Uden god implementering er selv gode strategier ikke meget værd. Implementering er essentielt for virksomheder, hvis der skal opnås succes.

Effektiv implementering opfattes som en kilde til konkurrencemæssige fordele.
Forankring og implementering af strategi, stiller krav til effektive kommunikative færdigheder.

Vil du lykkedes med at få strategien til at leve og være en del af de 20%?

ADVEIS arbejder med et system der sikrer at strategien føres ud i livet på tværs af hele organisationen, samt at alle ved hvad de skal gøre for at være en succes og bidrage til virksomheden som helhed.

For organisationer der vil:

Ikke for organisation der:

Kontakt os for en uforpligtende indledende dialog om potentialet for et fremtidigt samarbejde.

Robert Husted
Direktør, Partner og Mental Coach