Coaching

Coaching er defineret som “kunsten at forbedre andres præstationer, indlæringsevne og personlige udvikling”

Coaching

Coaching er defineret som “kunsten at forbedre andres præstationer, indlæringsevne og personlige udvikling”

Afspil video

Kognitiv coaching adskiller sig ved at arbejde struktureret med tanker og følelser. Tanker og følelser udgør tilsammen vores mentale tilstand, som er styrende for hvorledes vi anvender vores kompetencer optimalt.  

Coaching kan blandt andet hjælpe dig og dit team med:

 • Opnå bedre toppræstationer og øget målopfyldelse.
 • Forny, forstærke og være mere motiveret
 • Komme styrket gennem kriser og øge udholdenheden i modgang.
 • Indarbejde nye tankemønstre og adfærdsvaner.
 • Bedre samarbejde og spille hinanden gode
 • Være positiv og se muligheder i fremtiden.
 • Fastholde fokus og opmærksomhed samt udvikle tro, mod og handlekraft.


Udgangspunktet kan være privat eller arbejdsmæssigt, socialt eller fagligt. 

Ved hjælp af disse metoder kan opnås:

 • Højere produktivitet og effektivitet.
 • Større kunde loyalitet og engagement.
 • Frigøre organisatorisk kapacitet.
 • Mindre medarbejderudskiftning og bedre trivsel.
 • Større indtjening.

Kompetenceudvikling og mentaludvikling i organisationer kan give flere fordele.

Forbedret præstation: Ved at give medarbejderne mulighed for at udvikle deres kompetencer og mentale evner, kan organisationen forvente en forbedring i deres præstationer og kvaliteten af deres arbejde.

Øget motivation: Når medarbejderne føler, at deres kompetencer og mentale evner udvikles, kan det øge deres motivation og engagement i arbejdet.

Øget fleksibilitet: Medarbejdere med bredere kompetencer og mentale evner kan være mere fleksible og kan håndtere flere typer opgaver.

Bedre beslutninger: Gennem mentaludvikling kan man øge evnen til at træffe bedre beslutninger og løse problemer bedre.

Øget innovation: Medarbejdere med bredere kompetencer og mentale evner kan bidrage med flere idéer og nye perspektiver, hvilket kan fremme innovation i organisationen.

Bedre konkurrenceevne: Organisations med medarbejdere med høj kompetence og mentale evner kan have en konkurrencefordel i forhold til andre virksomheder.

Kontakt os for en uforpligtende indledende dialog om potentialet for et fremtidigt samarbejde.

Robert Husted
Direktør, Partner og Mental Coach