Ledertræning

“Der er ikke noget mere ulige end ligebehandling af ulige mennesker.”

Ledertræning

“Der er ikke noget mere ulige end ligebehandling af ulige mennesker.”

Afspil video

Forestil dig hvad din organisation kan opnå hvis ledelsen styrkes og optimeres?

Medarbejderne er den vigtigste ressource.
Det er medarbejderne, der gør det muligt for din organisation at få succes på et konkurrencepræget marked. Hvis du vil sikre dig, at dine medarbejdere yder deres bedste og bidrager så meget som muligt til virksomheden som helhed, så er det essentielt, at de har de rette kompetencer og mentale evner til også at gøre det.

Det opleves at mange ledere og medarbejdere kan nikke genkendende til en hverdag, hvor lederne er ved at drukne i traditionelle driftsmæssige opgaver, processer og procedurer. Med andre ord, bruger alt for mange ledere, for lidt tid på reel ledelse. Det går udover ledelseskvaliteten, medarbejdertilfredshed, adfærd og resultater.

Ledelse skal tilgodese virksomhedens behov samt medarbejdernes individuelle behov for ledelse.

ADVEIS sikrer ledelsestid har fokus på udvikling af organisationen ved at opbygge et stærkt engagement hos medarbejderne og et højt niveau af produktivitet. Ledelsestid har ofte stor effekt på medarbejdernes tilfredshed og motivation.

For organisationer der vil:

Ikke for organisation der:

Kontakt os for en uforpligtende indledende dialog om potentialet for et fremtidigt samarbejde.

Robert Husted
Direktør, Partner og Mental Coach