Vision

ADVEIS vil drive udvikling mod øget performance, sundere virksomheder, bedre kultur, gladere medarbejdere og flere tilfredse kunder.

Mission

ADVEIS uddanner, træner og udvikler virksomheder samt mennesker, med det formål at øge standarden og frigøre det fulde potentiale.

Værdier

Ærlighed

Det er ikke kun et spørgsmål om at sige tingene ligeud, men også at handle autentisk og oprigtigt. Vi foretrækker at sige det som det er, finde sandheden, og at alle taler sandt. Vi holder hvad vi lover.  

Respekt

Vi vil møde alle med respekt og gennem respekt acceptere personligt ansvar, forståelse for og tillid til dem omkring os.

Udvikling

Gennem udfordrende mål søge nye, effektive og kreative måder at løse problemer på.

Udvikling stiller krav til kreativitet og mod.

Visdom

Behov for at forstå verden ud fra et ønske om at kunne agere mere effektivt i hverdagen. Indsigt skaber mulighed for bedre og mere effektive løsninger.