Vi er et lille uafhængigt konsulenthus, som benytter os af de mest effektive tilgange til at styrke vores kunders situation.

Mennesket er omdrejningspunktet i enhver virksomhed. Mennesker der skal investere tid og energi for at sikre succes og tjene virksomhedens bedste. Det skal man som virksomhed gøre sig fortjent til.

Mangel på arbejdskraft og stigende konkurrence, giver mulighed for at medarbejderne vælger en anden virksomhed og kunderne køber hos konkurrenten.

Hvordan sikres adfærd, der eksekverer på virksomhedens mål, strategier og vision?

Hvordan skaber jeg en effektiv, salgsorganisation i optimal præstationstilstand?

Hvordan kan vi sikre at medarbejderne kan og vil?

ADVEIS benytter en exceptionel kombination af kompetence- og mentaludvikling. Det sikrer de rette færdigheder og det mindset der skal til for at omsætte strategi til handling. Samtidig er det drivkraften til at skabe succes og resultater langt over forventning.

Alle udviklingsforløb tager udgangspunkt i virksomhedens givne situation og skræddersyes herefter.

Der stilles store krav til dig og din virksomhed. Til gengæld gør vi os umage, leverer et stykke professionelt arbejde, og sætter en ære i at det har effekt og virker – også når vi er gået.

I arbejdet med det mentale, er det vigtigt at benytte metoder der har høj evidensstøtte og kan anvendes når der skal være effektivitet i forhold til at øge menneskers ydeevne.

Kognitive coaching adskiller sig fra andre arter og afarter af coaching, der er til rådighed. Den kognitive form for coaching har som basis videnskabeligt afprøvede metoder og har stor pålidelighed og effektivitet.

Coaching er defineret som “kunsten at forbedre andres præstationer, indlæringsevne og personlige udvikling”

Det er kombinationen af at kende teorierne samt den praktiske erfaring, der sættes størst pris på.

Værdien af ovenstående kan benyttes indenfor følgende områder:

  • Implementering, accept og forståelse af forandringer, planer og strategier.
  • Øge resultater og effektivitet i salgsorganisationen.
  • Skabe en agil og proaktiv organisation.
  • Frigøre ledelseskapacitet.
  • Optimere samarbejde på tværs i organisationen.
  • Forbedre kommunikation og kultur.
  • Øge motivationen og frigøre potentialet.
  • Mere positivitet, arbejdsglæde og proaktiv adfærd.

“Hvis ikke nu, hvornår så?”