Kunderne er det vigtigste aktiv i enhver virksomhed. Ingen kunder – ingen virksomhed.

I mange virksomheder arbejder sælgere typisk alene og samtidig betroet virksomhedens vigtigste aktiv – kunderne. I mange kunders optik er sælgeren lig med virksomheden. Salgsstyrken kan være en relativ stor omkostning men samtidig genererer den omsætning og forhåbentlig god dækningsgrad. Med andre ord er sælgerne = pengeproducenterne.

Generelt kan det siges:

  • En stor salgsstyrke skaber mere salg end en lille.
  • En motiveret salgsstyrke skaber mere salg end en umotiveret.
  • En vel-trænet, velcoachet salgsstyrke, skaber mere salg end dets udisciplinerede modpart.

Uanset om din virksomhed beskæftiger sig med den ene eller den anden salgstilgang eller salgsteknik, er salg ligeså forskelligt som der er mennesker.

Styrende for hvor godt sælgere og salgsledere udnytter deres kompetencer, er deres mentale tilstand . Den mentale tilstand bestemmer suverænt hvor gode vi er, når det gælder.

For at sikre størst muligt udbytte, tages der afsæt i virksomhedstilrettede forløb, med udgangspunkt i den aktuelle situation. Kombinationen af kompetence- og mentaludvikling, samt det at arbejde med konkrete sager fra dagligdagen, sikrer effekt og den mentale tilstand til også at anvende det.