Lederens vigtigste aktiv er medarbejdere. Tager du dig godt af dine medarbejdere, bliver de fremragende overfor kunderne.

Ledelse er et valg ikke en titel!

God ledelse påvirker medarbejderne på utallige måder og kan øge produktivitet, omsætning pr medarbejder og glæde. Lederadfærd siver ud i organisationen og præger medarbejderes handling. Dårlig ledelse er med modsat fortegn, og kan koste betragtelige summer. Samtidig er det den hyppigste årsag til at medarbejdere stopper. Ledelse skal tages alvorligt. I mange organisationer kan der være mange udmærkede opgaver en leder gør. De har bare ikke med ledelse at gøre.

Ledelse handler om at få mennesker til præstere bedst muligt, med flest mulige kompetencer, til gavn for virksomheden som helhed. For en leder er medarbejderne den vigtigste prioritet.

Ledelse af mennesker kræver andet end en one-size-fits-all tilgang. Hos ADVEIS tages der udgangspunkt i at lede ud fra det den enkelte har brug for.

For at sikre størst muligt udbytte tages der afsæt i virksomhedstilrettede forløb, med udgangspunkt i den aktuelle situation. Kombinationen af kompetence- og mentaludvikling, samt det at arbejde med konkrete sager fra dagligdagen, sikrer effekt og den mentale tilstand til også at anvende det.

Udbytte

  • Øger sandsynligheden for at nå, eller overgå virksomhedens mål
  • Konkret indsigt i medarbejderes behov og egen udvikling
  • Forbedret produktivitet og effektivitet
  • Proaktive og glade medarbejdere
  • Kultur præget af stolthed og glæde

Tid er en knap ressource.